Ceník služeb

Ceník služeb a poplatků

Roční zápisné

 • plné zápisné: 200 Kč
 • důchodce, studenti, děti: 100 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

 • poplatek: 50 Kč
 • Poplatek za objednávku MVS účtujeme i v případě následného nevyzvednutí knihy čtenářem

Kopírování

 • A4 jednostranně: 2 Kč
 • A4 oboustranně: 4 Kč
 • A3 jednostranně: 3 Kč
 • A3 oboustranně: 5 Kč
 • tištěný výstup z PC A4 jednostranně: 2 Kč
 • tištěný výstup z PC A4 oboustranně: 4 Kč

Pronájem výpočetní techniky - čítárna

 • 5 minut: zdarma
 • 30 minut: 20 Kč
 • každá další minuta: 1 Kč
 • speciální průkazky s platností na 1/4 roku: 120 Kč
 • speciální průkazky s platností na 1/2 roku: 180 Kč
 • speciální průkazky s platností na 1 rok: 300 Kč

V dětském oddělení mohou využívat pronájem PC zdarma pouze zaregistrovaní čtenáři do 15 let.

Upomínky

 • první upomínka (písemná se neposílá): 20 Kč
 • druhá upomínka: 30 Kč
 • třetí upomínka: 50 Kč
 • doporučený dopis: 90 Kč

Ztráty a poškození

 • kniha: nová kniha nebo cena knihy + 100 Kč
 • časopis: cena časopisu + 20 Kč
 • poškození čárového kódu v knize, časopisu: 20 Kč
 • poškození, ztráta čtenářského průkazu: 30 Kč