Pravidelné akce

Každoroční divadelní, hudební a kulturní akce

Poláčkovo léto

24. června až  2. července 2024 - 29. ročník

Divadelní a hudební festival konaný v zámecké jízdárně, nádvoří rychnovského pivovaru, přírodním amfiteátru na Studánce, Kostele Nejsvětější Trojice a Kolowratském zámku.

Více informací na www.polackovoleto.eu

 polackovo leto 2024