Pravidelné akce

Každoroční divadelní, hudební a kulturní akce

Večerní putování se Zilvarem

červenec a srpen 2024

Akce se koná za příznivého počasí každý prázdninový pátek od 18:00. Začátek je u kašny na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou.

Nutná rezervace vždy do čtvrtka do 17 hodin v Městském informačním centru, nebo na tel.: 494 539 027, 739 019 331

zilvar plakat 2024

Putování se Zilvarem je vlastní animační služba Městského informačního centra v Rychnově nad Kněžnou, která může zpříjemnit prázdninový páteční večer všem, kdo se chtějí trochu poučit, ale hlavně pobavit. Jedná se o interaktivně – zábavný program pro děti i dospělé. Během zhruba 1 h vás provede Zilvar z chudobince, ze známé Poláčkovy knihy Bylo nás pět, po nejdůležitějších místech města. Skrze známé scénky z knihy či filmu přiblíží nejen historii města či tehdejší život, ale pro malé účastníky je během putování připraveno i několik soutěžních otázek či úkolů.

Během programu navštívíte z minulosti i Magdalenu Dobromilu Rettigovou, která v Rychnově nad Kněžnou dopsala svou slavnou kuchařku a vždy má pro návštěvníky nějaké sladké překvapení. Na závěr prohlídky je zpřístupněna zvonice, kde se nachází třetí největší zvon v České republice – Kryštof a bude se na něj zvonit, nebo kostel Nejsvětější Trojice, kde budou mít děti možnost šlapat varhany. Záleží na jakého průvodce zrovinka budete mít štěstí. Putování je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro tábory apod. Před sezonou se občas setkáme s prosbou o prohlídku pro třídy ze základní školy, které tento program mají v rámci výuky literatury či vlastivědy.

divadlo hostinec

Bylo nás pět
Kniha byla vydána r. 1946, ale vznikla za protektorátu.

Autor v knize zachycuje okresní město očima klukovské party. Vypravěčem je Petr Bajza. Za vypravěčem se skrývá samotný autor. Péťa se snaží mluvit spisovnou češtinou, ale mísí se do ní přirozená řeč dětí. Na pozadí klukovského světa se vzpřimuje ten nepřirozený svět dospělých. Petr Bajza vypráví příhody klukovské party. Členy parta jsou Petr Bajza, Čeněk Jirsák, Antonín Bejval, Éda Kemlink a Zilvar z chudobince. Tato parta pěti kluků vymýšlí spoustu rošťáren a spolu prožijí spoustu humorných dobrodružství. A právě Zilvar, nejstatečnější kluk z party, Vám bude dělat průvodce po významných místech Rychnova nad Kněžnou.